Sandvik Bygg Harstad AS    

mob: 906 76 125

Bad/ Fliser

Vintertid er tid for bad.

 

  ,,,,,,,,,,,,,,

                                   

   Send prisforespørsel

 

 

Vil du ha et enkelt funksjonelt bad, eller går du for en litt mere ekslusiv løsning? Det kan lønne seg å bruke tid på å velge riktige materialer og leverandører.

Vi har lang erfaring med rehabilitering av bad, og samarbeider med aktører som følger våtromsnormen og norsk standard for bad og våtrom.Vi koordinerer alle fag og følger opp fremdriften i oppdraget.

Bad koster, det er derfor viktig med kvalitet i alle ledd, for å unngå ny rehab om få år.

Vi leverer full dokumentasjon på utført jobb. Bilder av div flisearbeider og bad lengre ned på siden.

                

          

Åsen 11/09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

VIIVILLA.NO

Hull i membranen gir hull i lommeboka

Hvilke rettigheter har du som forbruker når en jobb i hundretusenkronersklassen ikke holder mål?

Les også: Nye våtrom er ikke tette

Fukt og råte på baderommet er ikke bare helsefarlig, det er også dyrt å utbedre problemet. Men ikke vent at forsikringsselskapet dekker kostnadene.

- Vi får mange henvendelser om dette, og det er nok en del som ikke er klar over at forsikringen ikke dekker skader som oppstår på grunn av utetthet i membranen. De fleste tror nok at de får reparasjonen dekket av forsikringen eller gjennom borettslag eller gårdseier, sier Oddvar Stensrød, soussjef i Gjensidige.

Dekker ikke langvarige fuktskader
Norske forsikringer dekker i dag kun skader som skyldes plutselig utstrømming fra rørledning, ikke fuktskader som skyldes problemer med utette våtrom.

- Den vanligste lekkasjen i et våtrom skyldes at membranen er utett, gjerne i forbindelse med sluk eller rørgjennomføringer, slik at fukt trenger gjennom. Kunden er selv ansvarlig for tettheten i våtrommet, og skader som skyldes søl på gulv eller nedfukting av vegg dekkes av forsikringen, sier Stensrød.

Har du et bad som er mer enn fem år, må du med andre ord regne med å ta kostnadene selv. Men dersom søl og utett membran har ført til skader utenfor våtrommet kan det ofte være hjelp å få.

- Vanligvis dekker selskaper skader hos tredjeperson eller når fukten trenger ut i annet rom, for eksempel i blokkleiligheter, der det lekker ned til naboen og det blir skader i taket. I slike tilfeller dekker vi skadene hos naboen eller i rommet under eller inntil, men altså ikke utbedring av skaden i selve våtrommet, sier Stensrød.

 

 

Ruggevik 06-09

 

 

Skånland 12-09

 

Våtromsnormen

Det oppstår stadig flere skader i våtrom. En av grunnene er at vi bader og dusjer mye mer enn før, og at gamle bad ikke er bygget for dagens vannsøl. En annen årsak kan være dårlig utført arbeid og feil anvendte produkter. (Artikkel av Bente Kjønstad, Teknologisk institutt avdeling Bygg og innemiljø).

 

 Stangnes 12/09

Våtromsnormen - hva innebærer denne?

I Byggeforskriftene av 1997 finner vi de lovpålagte krav til våtrom (bade-/dusjrom og vaskerom): det skal være vanntette gulv og fall til sluk. Byggeforskriftene henviser til Våtromsnormen som retningsgivende for hvordan arbeidene bør utføres. Våtromsnormen kom i 1994 etter at aktører i byggebransjen tok initiativ til å lage retningslinjer for hvordan man bør utføre våtromsarbeidene på en best mulig måte. Hensikten med Våtromsnormen er å heve kvaliteten på våtrom med hensyn til funksjon og varighet. Våtromsnormen er en frivillig bransjenorm som må avtales mellom den som skal ha arbeider utført, huseieren, og våtromsentreprenøren. Det er huseieren som må ta initiativ og forlange arbeidene utført i henhold til Våtromsnormen.

Våtromsnormen er en perm med løsbladsystem som beskriver administrasjon og planlegging av våtromsarbeidene, valg av materialer, utførelse av detaljer og kontroll av arbeidene. Huseier og våtromsentreprenør bruker Våtromsnormen som planleggingsverktøy. De blir enige om hvilke funksjoner våtrommet skal ha, f.eks. terskelhøyde, plassering av sluk, gjennomføring av rør i gulv og plassering av sanitærutstyr. Våtromsnormen setter her krav til disse forskjellige konstruksjonene. Videre avtales hva slags utstyr som skal inn i våtrommet, f.eks. type toalett, dusjkabinett og antall kraner for uttak av vann. Hvis det er snakk om rehabilitering står det i Våtromsnormen hva som skal kontrolleres på forhånd. Meningen er å forvisse seg om at det ikke er fukt- eller råteskader i vegger eller gulv i det nye våtrommet. Når huseier og våtromsentreprenør er enige om hvordan våtrommet skal bli er alt skrevet ned og blir en del av avtalen mellom partene. Da vet begge parter hva som er avtalt og kan gå tilbake og sjekke hvis noe er uklart.

Utførelsen av arbeidene skal være i henhold til anbefalte løsninger i Våtromsnormen. Dette sikrer at man lager gode detaljløsninger som er testet ut tidligere. Løsningene er fokusert på vanntetthet og varighet. Håndverkere som skal utføre arbeider i henhold til Våtromsnormen skal ha gått grunnkurs og være sertifisert. Håndverkere eller firmaer som skal lede våtromsarbeider må ha gått grunnkurs og lederkurs i Våtromsnormen. Disse vil kunne kalle seg "Godkjent bedrift" og få rett til å benytte tilsvarende logo. Teknologisk Institutt arrangerer grunnkurs og lederkurs i våtromsnormen og bidrar til å heve kompetansen om våtromsarbeider.

Hvis du som eier av et hus skal ha utført arbeider i et våtrom vil vi sterkt anbefale å forlange arbeidene utført iht Våtromsnormen. Det krever at håndverkerne er sertifisert (spør etter godkjenningsbevis). Det krever også at arbeidene skal planlegges på forhånd og kontrolleres og dokumenteres underveis. Dette vil nødvendigvis føre til noe merarbeid for håndverkerne, og du må være villig til å betale noe mer for jobben. Det vil imidlertid være en ekstra sikkerhet for at arbeidene er utført iht til retningslinjer som skal sikre høy kvalitet og lang levetid på våtrommet. Det skal foreligge dokumentasjon på hvilke arbeider som er utført og kontrollert.

 

 

 Gangsås 08