Sandvik Bygg Harstad AS    

mob: 906 76 125

Piperenovering          

Vi utfører piperenovering i samarbeid med godkjent montør.

GENERELT

Skorsteiner som ikke tilfredsstiller gjeldende forskrifter, har en rekke uheldige effekter. Dette er årsaken til at det nå er vedtatt en ny forskrift om «behovsprøvet feiing og kontroll med fyringsanlegg.» Ved å innføre denne forskriften, håper myndighetene å øke brannsikkerheten. 

Det er flere grunner til at en skorstein bør rehabiliteres. I tillegg til å reparere de typiske skorsteinsskadene, er det en rekke positive sider med en rehabilitert skorstein i huset:

Tryggere hverdag
I Norge brenner det for utrolige summer hvert år. Av disse kan ca kr 200 millioner henføres til feil på piper og ildsteder og i tillegg følger en rekke personlige tragedier. Dette burde i seg selv være argument nok for å holde fyringsanlegget i orden.

Verdiøkning på bolig
At en rehabilitering i realiteten er en ren investering fordi eiendommens verdi stiger ved et mulig salg, er jo også et argument som bør nevnes. (ref Avhendingsloven).

Invester i fremtiden
At naturen kan fortone seg som vakker og verdifull som vist på bildet til venstre, og derfor må vernes om,- er vel noe vi alle har økt forståelse for. Samspillet mellom miljøhensyn og livsstil, gjør at det offentlige innfører nye pålegg, nye og miljøvennlige produkter lanseres, familiene driver kildesortering av avfall osv.

Visste du at en av de største forurensingskildene som du selv kan gjøre noe med, formodentlig er ditt eget fyringsanlegg? Feil på skorstein og ildsteder, er en betydelig forurensingskilde og dessuten en vesentlig årsak til antall boligbranner. Når det i tillegg gir dårlig fyringsøkonomi,- skulle det ikke finnes noen rasjonell årsak til ikke å utbedre de feil som har oppstått.

Våre reparasjonsmetoder tar hensyn til de krav som stilles til miljø- og sikkerhetshensyn. Huseier vil få bedre fyringsøkonomi, økt sikkerhet og i tillegg reduseres utslipp av skadelige avfallsstoffer til naturen.